På läkarintyget står det inte:

Sämre mående pga försäkringskassans agerande!!

För så kan man inte skriva trots att det är sant, inte bara i mitt fall... vi är många långtidssjukskrivna med kroniska sjukdomar som far illa.

I mitt fall har det tillkommit nya diagnoser pga ett allt sämre mående, jag mår sämre rent psykiskt, eftersom jag inte vet eller kan påverka då det gäller mitt eget liv.

Egentligen så började ju min sjukdomshistoria 1998 då jag hastigt insjuknade i något som jag först trodde var vanlig magsjuka. som sedan blev en misstänkt födoämnesallergi och avslutades senare med diagnosen Trötthets syndrom - ME / CFS eller kroniskt trötthetssyndrom.

Från början sov jag omkring 20tim/dygnet, vilket jag numera inte gör... jag sover "bara" 15 - 17tim/dygnet vilket enligt försäkringskassans läkare är en stor förbättring.

Har nu läst ett par av mina äldre sjukintyg/journalkopior i samband med överklagandet - jag försöker att få försäkringskassan att ompröva sitt beslut, enligt dem är jag för frisk för att få bli sjukpensionär, men för sjuk för att kunna arbeta - det jag faktiskt har förträngt är att jag faktiskt från början, de första 5 åren av mitt sjuka liv "bara" var trött och sov, sedan tillkom värken, en värk som gjorde mitt liv än mer besvärligt och efter ytterligare några år fick jag då problem med bråkig mage, om någon frågat mig för några veckor sedan hade jag nog svarat att jag alltid haft värk, för det är ju så det känns... jag kommer inte ihåg hur det var att inte ha värk och ont i kroppen, att ständigt och jämt ha en sorts "träningsvärk".

Vad jag med detta vill säga är ju att det inte alls känns som om försäkringskassans läkare har läst och funderat över min sjukdomshistoria, eftersom jag bara blir sämre och sämre, hur kan då han/hon säga att jag blivit bättre/friskare?


Det finns en CFS-invaliditetsskala och om jag själv gör en bedömning ligger jag på omkring 30% till 20% beroende på hur min kropp i övrigt mår, självklart blir jag mycket sämre och mer sängliggande vid t ex "magsjuka/bråkig tarm" och när det blir för mycket runt omkring mig.

Nedan finns David Bells CFS-invaliditetsskala (inlagd i en kolumnindelning) som kan användas av både patient och läkare för att övervaka utveckling/återfall av detta tillstånd.

Måttligt svår

Personer med måttligt svårt KTS har minskad rörlighet och är begränsade i

alla vardagsaktiviteter, även om de har toppar och dalar i nivån av symtom

och förmåga att utföra aktiviteter. De har vanligtvis slutat att förvärvsarbeta,

utbilda sig och behöver viloperioder. Ofta sover de 1-2 timmar på eftermiddagen. Deras nattsömn är oftast störd och av låg kvalitet.


30

Måttliga till svåra symtom vid vila; svåra symtom vid all aktivitet;

total aktivitetsförmåga är 50% av förväntad; vanligtvis begränsad till hemmet;

oförmögen utföra ansträngande uppgifter; kan utföra 2-3 timmar av skrivbordsarbete per dag, men kräver vilopauser.

20

Måttliga till svåra symtom vid vila; svåra symtom vid all aktivitet;

total aktivitetsförmåga är 30%-50% av förväntad; kan högst sällan lämna bostaden; sängbunden större delen av dagen;

oförmögen att koncentrera sig längre än 1 timme om dagenJag hittade detta här